PRIVACYVERKLARING

Ruimte geeft Rust
Opgemaakt te Zuidlaren, mei 2018
Kvk-nummer: 70755507

Ruimte geeft Rust, gevestigd aan Steendobbe 13, 9472ZL Zuidlaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ruimte geeft Rust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

1. Contactgegevens
Janneke Huijben is de Functionaris Gegevensbescherming van Ruimte geeft Rust. Zij is te bereiken via janneke@ruimtegeeftrust.nl , www.ruimtegeeftrust.nl, Steendobbe 13, 9472ZL Zuidlaren, 06 435 743 55.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Ruimte geeft Rust verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Websitebezoekers
• IP-adres

Social mediavolgers
• Voor- en achternaam (profielnaam)
• Geslacht
• Taal
• Plaatsnaam
• Land

Zakenrelaties
• Voor- en achternaam
• Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Potentiële klanten
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent (in geval van zakelijke klant)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek

Klanten
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Naam en adres van het bedrijf waarvoor je werkzaam bent (in geval van zakelijke klant)
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of in een gesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Ruimte geeft Rust verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• gezondheid
• burgerservicenummer (BSN)
• persoonsgegevens die in het kader van de zakelijke relatie van toepassing zijn, bijvoorbeeld je hobby’s en interesses.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ruimte geeft Rust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om diensten te kunnen leveren
• Je te kunnen bellen, schrijven, e-mailen of Whats Appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief
• Ruimte geeft Rust verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Geautomatiseerde besluitvorming
Ruimte geeft Rust neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ruimte geeft Rust) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ruimte geeft Rust bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens.

6. Delen van persoonsgegevens met derden
Ruimte geeft Rust verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ruimte geeft Rust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ruimte geeft Rust gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruimte geeft Rust en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janneke@ruimtegeeftrust.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ruimte geeft Rust wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Dit privacybeleid kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.ruimtegeeftrust.nl Ruimte geeft Rust raad je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van meest actuele versie op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.